Website accessibility
Show or hide the menu bar
Home
|
Content
Calendar
Links
|
Log in
|
Asociación Icaria Voley Playa Barcelona

Construcción de una pista artificial

1.Material necessari

•  Una xarxa metàl.lica de contenció. La seva mida dependrà del contorn. El mínim calculat serà de 72 metres lineals de llargària per quatre metres d'alçada. L'objectiu d'aquest tancament perimetral és evitar la sortida de pilotes. Aquestes xarxes es poden complementar amb xarxes superiors de tela.

•  Fustes de contenció de la sorra. 72 metres lineals de 3cms de gruix i 30 cms d'ample resistents a l'intempèrie. Segon les normes IDE del CSD , els delimitadors exteriors han d'anar al mateix nivell de la superfície de sorra.

•  173 m3 de sorra de platja o riu. Ha de ser tamizada i ausent d'elements que puguin ocasionar talls o lesions. ( El gruix de la capa de sorra per una instal.lació artificial de volei-platja segons les normes NIDE del CSD ha de ser com a mínim de 40 cms.

•  57 m3 de grava. Que tindrà la funció de drenatge de la sorra.

•  4 torres de focus d'un mínim de 200 mm de diàmetre i 10 mts d'alçada. Aquestes torres han de disposar d'un total de 8 focus i han de proporcionar , sempre segon les normes NIDE, una il.luminació horitzontal mitja en tot el terreny de joc (E med, 200 m2 ) de 200 LUX i un índex d'uniformitat del 0,6 (E min/ E med)

•  Camp de volei platja amb tots els seus complements: pals, xarxa, antenes, lineas,piquetes,argolles,mosquetons.

•  2 cilindres de formigó i formigó i totxanes en quantitat suficient per poder fixar els pals al terra o un altre sistema de fixació alternatiu..

2.Accions necessàries pas a pas.

A menys que es tingui experiència en construcció i es faci servir maquinària pesada, el millor és traslladar aquestes instruccions a un contratista o al grup d'especialistes. Si es fa correctament, es disposarà d'una pista de gran qualitat, permanent.

•  Haurem de planificar l'orientació de la pista de manera que quedi de Nord a Sud, amb una petita derivació permesa compresa entre Nord-nordest i Nord-nordoest.( Segons normes NIDE)

•  Haurem de fer un forat excavant l'àrea de la pista en terreny pla de 24 x 12 mts i 40 cms de fondària,( 1.20 metres de fondària en la localització dels pals) ,fent servir un Bobcat o pala excavadora frontal- no és recomanable fer servir un buldozer o pala excavadora trasera – fer servir el terra excavat per aplanar el terreny allà on calgui.

•  Haurem de delimitar aquest espai construïnt un perímetre de pista al voltant de la zona excavada per impedir que entrin la bruticia, herbes i altres. Hem de fer servir travesses de ferrocarril de50 a 150 milímetres com a fustes de contenció recobrint els extrems exposats amb algun tipus de farciment per evitar lesions.

•  Col.locar els tubs de formigó amb la seva base a 1.20 mts de la superfície i amb una separació entre si d'onze metres desde el seu centre.A continuació col.locar els pals en el seu interior i fixar-los mitjançant totxanes, gravilla i formigó. Els pals han de sobresortir entre 2.60 i 2.70 mts de la superfície en la seva part més elevada. . Recobrir amb vernís d'exteriors les fustes per augmentar la seva durabilitat.

•  Omplir el forat amb una capa de grava de 20 centímetres de gruix ( 57 m3 ).S'ha de fer servir un tipus de grava petita en forma de pèsol anomenada nùmero 56. Demaneu al suministrador de materials que recomani un tamany adequat per drenatge. Cobrir la grava amb un filtre tipus pantalla per evitar que grava i terra es barregin amb la sorra. El millor material és un filtre teixit per l'estabilització de sòls o terres- una barreja teixida de polièster que no es deteriorarà. Podrem trobar suministraments trucant a una empresa d'excavacions o de parcs i jardins.

•  Depositar la sorra fins la superfície.– 173m3 de sorra.- Hi ha diferents tipus de sorra; sorra rentada i revocada, sorra rentada de mamposteria, sorra rentada de riu, o , a ser posible, es recomana la sorra rentada de platja o duna. Consultar a les pàgines grogues per donar amb una fosa de sorra, cal o una companyia minera. També es pot extreure del litoral propi o veí demanant els permisos pertinents.De promig, la sorra tindrà un preu de entre 15 i 40 € per tona, sense incloure el repartiment o transport, que és on es troba el preu amagat. Obviament, quan mes a prop estem del punt d'orígen, mes barat serà el transport. Els preus orientatius serien d'uns 180 € diaris mes una quantitat en dipòsit per llogar un Bobcat o pala excavadora frontal per dragar la pista, la despesa en els pals ja està feta, així com les ratlles delimitadores i les antenes, de les quals ja disposem.

•  Fixar la xarxa i marcar les ratlles exteriors.

•  Fixar el perimetre de protecció amb xarxes metàl.liques. Aquest perímetre dependrà de l'espai del que dispossem, depenen de l'ubicació final que decidim.

•  Instal.lació dels focus en el perímetre exterior de la pista, per fora de les xarxes metàl.liques de protecció.

3.Despeses

Una bona pista costarà segurament entre 30.000 i 40.000 €- un bon grapat de cèntims- però també una bona inversió en anys de bona salut i diversió. Les despeses bàsiques son principalment en tres categories: sorra i grava, lloguer de màquines excavadores i equipament de la pista ( focus).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, redes y mas...
Tienda>>

Mikasa
Funtec net systems

Shop KNL


Visitas del sitio: 435,624


Menu de NotanantAccesibilidad

Nivel de acceso: público

This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies: OK